Det kom ett svar i tidningen efter artikeln om akutpsyk.

Tack Karin och Lena!

Och igen tack Lena, för det stöd vi fått under tiden!