Idag, 28/8-17, var Helén med på ett möte med NSPH, Nationell Samverkan för psykisk hälsa, där ca 12 olika föreningar är samlade. Läs gärna mer om dem via länken.
Redan under hösten 2015 togs denna kontakt. Under ett möte då fanns intresse att tänka vidare om en gemensam träffpunkt.
Sen har tankarna mognat och lett fram till ansökan till fonden som nu är insänd.
Vid dagens möte fortsatte diskussionen och det kom upp en del frågor från de olika deltagande föreningarna. Så får vi se om NSPH blir med eller om det blir enskilda föreningar eller både och.

Eftersom Astma- och Allergiföreningen är med i detta projekt kommer lokalerna också att bli rök- och doftfria, samt allergianpassade. Dvs att man inte kan gå in med kläder som t ex varit i ett stall, i kläder där det finns katt- och hundhår osv. Hur detta ska lösas praktiskt får vi diskutera och information om detta kommer givetvis att finnas både på plats och i informationsmaterial och här på hemsidan, när allt blir verklighet.
Dessutom ska lokalerna vara handikappanpassade, det är det förvisso krav på i nya lokaler så det är bara positivt.
Så är det då det här med lokaler ja, var vi ska finnas.
Just nu pågår förhandlingar angående två olika lokaler. Det är både fastighetsbolag och kommunen vi väntar besked från för att kunna fatta några beslut.
Och så var det det där med kostnaderna, men bank och Almi är positiva till projektet. Den diskussionen har förts under både 2016 och 2017.
Fortsättning följer.

Här ett exempel på att vi alla är olika. En lärare som visar på att alla behöver t ex olika mycket hjälp med olika saker i livet. Kika via länken!

skapa det nya   var nyfiken