Denna vecka innebar svar från två föreningar. Strokeföreningen och Dyslexiföreningen har tackat ja till att vara med och engagera sig i Bubblis!

På fredagen deltog Helén på en konferens om suicidprevention och fick några nya kontakter angående Bubblis. Det var Region Örebro län och Birgitta Huuva som höll i konferensen.
En bra och intressant konferens som sammanfattas via länken här. Den bjöd på många kortare inblickar från olika arbeten från olika aktörer, myndigheter och organisationer.

Trevlig helg!