Den 25 september hade vi möte med deltagarna i styrgruppen. Där vi bland annat pratade om att bilda en förening av projektet Bubblis.
Igår var det dags för ett möte med referensgruppen och vi dryftade flera frågeställningar och strategier för Bubblis.

Tidsplanen för iordningställandet av lokalen blir en aning framskjuten och jag får återkomma om exakt datum.

Ska bli diskdel

Ska bli kök och försäljning

Butik och café

Blivande konferensrum