Några kompletteringar för januari om det som bokats på Bubblis under januari.

Föreningen Å-kul hade en återkommande aktivitet med 15 ungdomar och 4 ledare den 14 januari.

ÖDP (Örebro dövas pensionärsförening) hade sitt styrelsemöte hos oss den 27:e.

Föreningen FUB (Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) hade tacokväll den 31 januari, med 28 nöjda deltagare.