Här följer länkar med information om olika diagnoser och psykisk ohälsa.

ADD
ADHD
Aspergers syndrom (ASD) – autismspektrumtillstånd (AST) Lättläst

Autism
Bipolär sjukdom
Borderline

Depression – Dystymi
Dyskalkyli
Dyslexi

Högkänslighet
OCD – tvångssyndrom
Schizofreni

Tourettes syndrom
Utmattningssyndrom
Ångest

Förkortningen NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och där ingår
ADD, ADHD/Damp, Aspergers syndrom, AST, Tourettes syndrom.

Radioprogram och artiklar

Radioprogrammet Radiopsykologen

Artikel:
“Ett stort problem idag är att beslutsfattare och ledare inte lyssnar på dem som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och beslut tas istället över huvudet på dem det gäller.”

Artikel:
“Mängder med kartläggningar har gjorts angående psykisk ohälsa – men inte en enda med utgångspunkten att kartlägga vilket stöd människor själva uppfattar som önskvärda.”

Utredning

Läs om hur en utredning går till

Men, så fel det också kan gå om utredningen inte gjorts grundligt och där självklart flera parter ska ingå i den. Se programmet Diagnosen på SVT play.
Om Odette, som fick fyra olika diagnoser varav några av de inte alls stämde.

Berättelser om att ha olika diagnoser

Autism och Aspergerförbundet: medlemmar berättar

Prins Carl-Philip och dyslexi

Sofia Helin som spelar Saga Norén i serien Bron på tv, om depression och ångest och hur hon kommit vidare.
Radioprogrammet Sommar med Sofia Helin

Robert Gustafsson berättar om sin dödsångest och hur han har lärt sig att leva i nuet, samt om utbrändhet.

Sanna Lundell och Ann Söderlund berättar om medberoende i ett tv-inslag.

Anne-Lie Rydé som berättar om depression (ca 25 minuter in i sändningen)
“Det är viktigt att ha kontakt med sina känslor. Ta hjälp.”
“I fem år gick jag i terapi och fick verktyg för att klara av ångesten eller rädslan som det handlar om.”

Henrik Schyffert om panikångestattacker, mobbing och uppväxten.

Tips om föreläsare

(H)järnkoll, vill du höra mer om psykisk ohälsa, boka någon av deras ambassadörer som föreläser om ämnet, ta kontakt med någon nära dig, via denna länk och sen “regionalt”.