Lägesrapport för Bubblis
Vi väntar på att lokalen ska iordningställas.
Nu när semesterperioden närmar sig sitt slut ska det gå att komma igång med det.