30/8-17

Nu har projektet Bubblis blivit tilldelade ett diarienummer och en handläggare hos Allmänna Arvsfonden.