För yoga, anmäl dig via helen@bubblis.nu eller 0707-16 12 55.
Välkomna på en till “prova-på-dag”!