mail@bubblis.nu

Styrelse:

Svante Norr, ordförande: 070-610 06 31, svante.norr@aspergare.org
Svante Karlsson, vice ordförande
Helén Karlsson, adjungerad kassör, projektledare

Sondra “Glitterblicken”, ledamot
Lars-Erik Eklund, ledamot
Helén Lundqvist, ledamot
Linda Andersson, ledamot
Linda Jonsson, ledamot

Heléene Torstensdotter, ersättare
Karin Tolsén, ersättare
Lars-Åke Hägglund, ersättare

Helén Karlsson, valberedning, sammankallande
Ulf Johansson, valberedning och volontärsamordnare
Carina Wilson, valberedning, annonsansvarig

Lovisa Greus, projektadministratör

Christina Suvander, revisor

Ladda ner PDF

Bubblis stadgar

Ladda ner PDF

Medlem privat

Ladda ner PDF

Medlem förening