Under februari månad har Strokeföreningen haft sina träffar på torsdagarna och dansen för tjejer med Ingela har rullat på på tisdagarna.

Å-kul hade ytterligare en träff hos oss den 11 februari.

Under handarbetskvällarna har det varit 2 personer de sista gångerna och musikkvällarna har besökts av ett gruppboende med 2 personer 2 gånger som har varit så nöjda med evenemanget.

Den 13 februari huserade Autism och Aspergerföreningen i vårt konferensrum och hade styrelsemöte. 4 nöjda deltagare tackade för mackor och service.

Den 26 februari kom det 3 besökare till HälsoBubblis med Lars-Åke och Klara.