Alla har vi särskilda behov och särskilda resurser och mår bra av att träffas och prata med varandra.
När vi möts fysiskt och talar öga mot öga så skapar vi en bättre förståelse för varandra.
Bubblis lokaler är handikapp- och allergianpassade, rök-och doftfria och öppna för alla!
Vi på Bubblis hjälper till att förmedla kontakter till föreningar och det finns informationsmaterial från föreningar att ta del av.

Projektet genomförs i samarbete med Bubblis Café & Butik, Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Bilda som står som projektägare.
Projektet pågår i tre år. 2018-2021.

En styrgrupp och en referensgrupp bildades.

Den 11/2-19 ersattes styrgruppen med Föreningen Bubblis som då bildades. Medlemmar ur föreningen kommer också att träffas några gånger per termin för att framföra synpunkter och önskemål.

Titta under rubriken Föreingen Bubblis för att läsa mer om föreningen som bildats.

I referensgruppen igår:
Studieförbundet Bilda
Personal från Region Örebro län
Personal från Örebro kommun
Politiker från Region Örebro län
Bubblis Café & Butik

Ladda ner PDF

Projektet Bubblis