mail@bubblis.nu

Alla har vi särskilda behov och särskilda resurser och mår bra av att träffas och prata med varandra.
När vi möts fysiskt och talar öga mot öga så skapar vi en bättre förståelse för varandra.
Bubblis lokaler är handikapp- och allergianpassade, rök-och doftfria och öppna för alla!
Vi på Bubblis hjälper till att förmedla kontakter till föreningar och det finns informationsmaterial från föreningar att ta del av.

Projektet genomförs i samarbete med Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Bilda som står som projektägare.

En styrgrupp och en referensgrupp är bildade och kommer att arbeta med projektet under 3 år.
Från den 11/2-19 ersattes styrgruppen med styrelsen från Föreningen Bubblis som bildades då. Medlemmar ur föreningen kommer också att träffas några gånger per termin för att framföra synpunkter och önskemål.

För att läsa mer om föreningen som bildats se här.

Anders Larsson, f d Cancerpatient, Styrgruppen
Annika Gelin, Annika Infotainment, Styrgruppen
Attention, Örebro lokalförening, Styrgruppen

Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, Styrgruppen
Dyslexiförbundet Örebro län, Styrgruppen
Jessika Edetun Falk, Eldsjäl, Styrgruppen

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Örebro, agerar Bollplank
Organiserade Aspergare, Styrgruppen
Region Örebro län, Referensgruppen

Sondra, Glitterblicken , Styrgruppen
Studieförbundet Bilda Svealand, projektägare, Referensgruppen
Unga Allergiker, Styrgruppen

Örebro kommun, Daglig verksamhet, Referensgruppen
Örebro läns Strokeförening, Styrgruppen
Flera privatpersoner har också tillkommit som är med i Styrgruppen. (13/1-2019)

          Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bildas-logga-1024x491.png

Ladda ner PDF

Projektet Bubblis