Torsdag den 9 januari kl 16.30 har föreningen Bubblis årsmöte.
Plats: Bubblis på Storgatan 29D, Örebro.

Studieförbundet Bilda är projektägare till arvsfondsprojektet Bubblis.

Föreningen kommer att bilda en ny styrelse som kan axla ansvaret med att agera projektägare.

Känner Du någon som Du tycker är lämplig eller är Du själv intresserad av en plats så hör av dig till Helén Karlsson i valberedningen. 070-548 22 63.

Välkommen att närvara på mötet!

// Styrelsen genom Helén Karlsson