Den 14/8 2017 skickades det in en ansökan till Allmänna Arvsfonden om projektet Bubblis.
“Ett café med aktiviteter och lek för alla” (handläggningstiden är 6-8 månader)

Studieförbundet Bilda kommer att stå som projektansvariga i samarbete med Bubblis Café & Butik.

Region Örebro län och Örebro kommun t ex Anhörigcentrum, kommer finnas med i vår referensgrupp.

ansökan