Veckans arbete

22/9 Denna veckas arbete har mest bestått i att arbeta med hemsidan. Jag har också gjort en facebook-sida och ska ta reda på hur jag lägger den länken här på sidan med. Annars väntar jag på att en fastighetsägare ska höra av sig om ett annat område, som jag hade på...

Brukarhuset

13/9-17 Igår var jag in i Brukarhuset i Örebro och delade ut ny information om projektet Bubblis till föreningarna som finns där. Där finns också HSO, ett samarbetsorgan för länstäckande funktionshinderorganisationer. Under hösten 2015 hade jag mycket kontakt med...

Helén

30/8-17 Och vem är nu denna Helén? Jo, hon drev Heléns Glutenfria under 20 år och märkte under de åren att människor, vad det än handlar om för diagnos eller problematik i livet, behöver prata med andra i liknande situationer. Dessa tankar om ett café, med både...

Nationell Samverkan för psykisk hälsa

Idag, 28/8-17, var Helén med på ett möte med NSPH, Nationell Samverkan för psykisk hälsa, där ca 12 olika föreningar är samlade. Läs gärna mer om dem via länken. Redan under hösten 2015 togs denna kontakt. Under ett möte då fanns intresse att tänka vidare om en...