Samarbeten

Astma och allergiföreningen i Örebro län, deltar i projektet, Styrgruppen

Örebro läns Strokeförening, Styrgruppen

Dyslexiförbundet i Örebro län, Styrgruppen

Studieförbundet Bilda Svealand, står som projektägare, Referensgruppen

Region Örebro län, ingår i Referensgruppen

Örebro kommun, Anhörigcentrum, ingår i Referensgruppen

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Örebro, agerar Bollplank

Glitterblicken, Sondra , Arbetsgruppen

_____________________________________________________________________

Bubblis ska utformas och utvecklas med hjälp av olika grupper:

Arbetsgrupp
Den grupp i projektet där de som nyttjar Bubblis, som medlem i en förening och/eller som besökare av caféet, ingår.

Styrgrupp
Den grupp i projektet där styrelsemedlemmar från deltagande föreningar/förbund/organisationer ingår.

Referensgrupp
Den grupp i projektet där utomstående partners ingår tillsammans med Bilda.