Samarbeten

Astma och allergiföreningen i Örebro län

Studieförbundet Bilda Svealand

Region Örebro län

Örebro kommun, Anhörigcentrum