Samarbeten

Samarbeten i projektet Bubblis

Attention, Örebro lokalförening, deltar
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, Styrgruppen
Dyslexiförbundet Örebro län, Styrgruppen

Glitterblicken, Sondra , Styrgruppen
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Örebro, agerar Bollplank
Organiserade Aspergare, deltar

Region Örebro län, Referensgruppen
Studieförbundet Bilda Svealand, projektägare, Referensgruppen
Örebro kommun

Örebro läns Strokeförening, Styrgruppen
_____________________________________________________________________

Bubblis ska utformas och utvecklas med hjälp av olika grupper:

Styrgrupp
Gruppen ska bestå av verksamhetens besökare, både medlemmar av en förening eller inte. Samt av de föreningar som kan vara med i den.

Referensgrupp
Gruppen ska bestå av organisationer/kommun och region och studieförbundet Bilda.