Samarbeten

Samarbetspartners i projektet Bubblis

Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, Styrgruppen
Dyslexiförbundet i Örebro län, Styrgruppen
Föreningen HjärtLung Örebro, Styrgruppen

Glitterblicken, Sondra , Arbetsgruppen
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Örebro, agerar Bollplank
Region Örebro län, Referensgruppen

Studieförbundet Bilda Svealand, projektägare, Referensgruppen
Örebro kommun, Anhörigcentrum, Referensgruppen
Örebro läns Strokeförening, Styrgruppen
_____________________________________________________________________

Bubblis ska utformas och utvecklas med hjälp av olika grupper:

Arbetsgrupp
Den grupp i projektet där de som nyttjar Bubblis, som medlem i en förening och/eller som besökare av caféet, ingår.

Styrgrupp
Den grupp i projektet där styrelsemedlemmar från deltagande föreningar/förbund/organisationer ingår.

Referensgrupp
Den grupp i projektet där utomstående partners ingår tillsammans med Bilda.