Lokaler att boka

Konferensrum (max 10 personer)

Aktivitetsrum/föreläsning/konferens (max 30 personer)

Föreläsning (cafédelen) (max 30 personer)