Sjukdomar

Här följer länkar med information om olika sjukdomar.

ALS
Alzheimers sjukdom
Astma

Cancer
Diabetes
Epilepsi

Fibromyalgi
Lunginflammation
MS

Organtransplantation- donation
Psoriasis
Psoriasisartrit

Sarkoidos
Stroke

Berättelser om att ha olika sjukdomar

Aron Andersson om cancer.

   

Jimi Fritze
om stroke, mer om Jimi

Amanda Jenssen om lunginflammation.

Anders Olsson om ryggskada och förlamning.

Molly Sandén om diabetes.

Radioprogram

Ett program om alzheimers

Fonder / Informationssidor

Jontefonden – om organtransplantation

Livsviktigt – om donation och donationsregistret