Föreningen Bubblis

Styrelse:

Svante Norr, ordförande
Svante Karlsson, vice ordförande
Helén Karlsson, adjungerad kassör, projektledare

Sondra ”Glitterblicken”, ledamot
Lars-Erik Eklund, ledamot
Helén Lundqvist, ledamot
Linda Andersson, ledamot
Linda Jonsson, ledamot

Heléene Torstensdotter, ersättare
Karin Tolsén, ersättare
Lars-Åke Hägglund, ersättare

Helén Karlsson, valberedning, sammankallande
Ulf Johansson, valberedning och volontärsamordnare
Carina Wilson, valberedning, annonsansvarig

Lovisa Greus, projektadministratör

Christina Suvander, revisor

Kontaktpersoner:
Svante Norr, 070-610 06 31, svante.norr@aspergare.org
Helén Karlsson, 070-548 22 63, helen@bubblis.nu
Ulf Johansson, ang volontärer, 076-781 10 40, ulf.91@hotmail.com