Arvsfondsprojektet Bubblis

Alla har vi särskilda behov och särskilda resurser och mår bra av att träffas och prata med varandra.
När vi möts fysiskt och talar öga mot öga så skapar vi en bättre förståelse för varandra.
Bubblis lokaler blir handikapp- och allergianpassade samt rök-och doftfria och blir öppet för alla!
Vi på Bubblis ska hjälpa till att förmedla kontakter till föreningar och det ska finnas informationsmaterial från föreningarna att ta del av.

Projektet genomförs i samarbete med Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Bilda som står som projektägare.

En styrgrupp och en referensgrupp är bildade och kommer att arbeta med projektet under 3 år.
Det kommer att bildas en förening av projektet.

Anders Larsson, f d Cancerpatient, Styrgruppen
Annika Gelin, Annika Infotainment, Strygruppen
Attention, Örebro lokalförening, Styrgruppen

Astma- och Allergiföreningen i Örebro län, Styrgruppen
Dyslexiförbundet Örebro län, Styrgruppen
Jessika Edetun Falk, Eldsjäl, Styrgruppen

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Örebro, agerar Bollplank
Organiserade Aspergare, Styrgruppen
Region Örebro län, Referensgruppen

Sondra, Glitterblicken , Styrgruppen
Studieförbundet Bilda Svealand, projektägare, Referensgruppen
Unga Allergiker, Styrgruppen

Örebro kommun, Daglig verksamhet, Referensgruppen
Örebro läns Strokeförening, Styrgruppen
Flera privatpersoner har också tillkommit som är med i Styrgruppen. (13/1-2019)